Phát triển các CLB theo sở thích – Giải pháp hiệu quả trong phát triển năng lực, phẩm chất và kĩ năng sống cho học sinh.

Cùng với việc đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo,  trường MNTT Sắc Màu đã hình thành và phát triển mô hình các Câu lạc bộ (CLB) theo sở thích. Đây được xem là giải pháp hiệu quả trong phát triển năng lực, phẩm chất và kĩ năng sống cho học sinh ở trường MNTT Sắc Màu.

     

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục đang chuyển mạnh quá trình giáo dục từ “nặng” về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục “trọng” về hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất của người học; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tập trung giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống. Cùng với việc đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, thời gian qua, tại trường MNTT Sắc Màu đã hình thành và phát triển mô hình các Câu lạc bộ (CLB) theo sở thích. Đây được xem là giải pháp hiệu quả trong phát triển năng lực, phẩm chất và kĩ năng sống cho học sinh ở trường MNTT Sắc Màu.

CLB theo sở thích là nơi tập hợp những thành viên có cùng sở thích, cùng nhu cầu nhằm một mục đích nhất định. Đây là một hình thức trải nghiệm sáng tạo hấp dẫn, phù hợp tâm lí lứa tuổi và thu hút sự tham gia hưởng ứng của học sinh, đặc biệt là học sinh trung học phổ thông hiện nay. Nhận thức được vai trò quan trọng của CLB theo sở thích đối với phát triển năng lực, phẩm chất và kĩ năng sống cho học sinh, thời gian qua trường MNTT Sắc Màu đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời các CLB theo sở thích nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của học sinh nhà trường. Có thể thấy, sự ra đời của các CLB tại Nhà trường đã “bắt nhịp” được với tâm lí lứa tuổi và nhu cầu của học sinh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của các CLB theo sở thích như CLB Vẽ, CLB Võ Thuật cổ truyền, CLB khiêu vũ, CLB bóng đá, CLB Yoga, CLB Aerobic, CLB sáng tạo,… 

Tham gia vào các CLB, học sinh có cơ hội thể hiện tài năng và niềm đam mê của bản thân. Đồng thời, là môi trường để học sinh tự học hỏi, điều chỉnh nhận thức, hành vi, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. CLB cũng là hình thức để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục truyền thống và văn, thể, mỹ cho học sinh.

Hoạt động của các CLB theo sở thích là một cách làm hay, có hiệu quả trong giáo dục học sinh. Với cách làm sáng tạo, các CLB ở trường MNTT Sắc Màu đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh theo hướng toàn diện, tạo điều kiện để học sinh giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển toàn diện về trí tuệ, thẩm mỹ, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, lối sống, tránh xa các tệ nạn xã hội. Đây cũng là một trong những hướng đi có hiệu quả để đa dạng hóa các hoạt động giáo dục của Nhà trường trong thời gian tới.

Leave A Comment