Ngày hội đến trường của bé Năm Học 2019 – 2020

Khai trương Trường MN Sắc Màu

Ảnh hoạt động kỹ năng sống

Ảnh kỷ yếu Khóa 1 (NH: 2018-2019)

Ngày hội đến trường của bé Năm Học 2018 – 2019

Vui Hội Trăng Rằm 2019 -2020

Ảnh hoạt động dã ngoại, trải nghiệm thực tế

Ảnh hoạt động chương trình STEAM

Ảnh hoạt động chương trình Montessori

Ảnh hoạt động chương trình dạy học theo dự án

Ảnh hoạt động chương trình Năng Khiếu

Ảnh hoạt động chương trình Ngoại khóa

Comments are closed.